Digitalisering

VÅR DIGITALISERINGSTJÄNST

Vi bygger robusta digitala lösningar som passar kundens affärsprioriteringar, säkerhet, tekniska krav och efterlevnadskrav.

Att digitalisera din verksamhet är väsentligt för att möta kundernas efterfrågan, konkurrenternas utmaningar och även för att kunna fatta bättre affärsbeslut.

Vår långa erfarenhet av digitalisering har gett oss inblick och kunskap om många branscher och verksamheter. Denna kunskap gör att vi kan skapa affärsnytta och hjälpa ert företag med smarta digitala lösningar.

Vi erbjuder bland annat:
- Datahanteringslösningar
- Dataanalyslösningar
- Lösningar som gör affärskritiskdata tillgänglig
- System Integrationslösningar
- Konvertering av analog information till digital data
- Automatisering av affärsprocesser
- Automatisering av affärsbeslut

FAST PRIS

Fast pris hos oss (ITeGAMAX) innebär att du betalar ett fast timpris oavsett vilken av våra resurser utför arbetet.
Alla våra tjänster har samma pris per timme.
Pris per timme: 1 450 kr exkl. moms.

GARANTI

Till alla våra leveranser lämnar vi ut garanti som ett frivilligt åtagande för oss.
Vår garanti betyder att vi (ITeGAMAX) ansvarar för att leveransen fungerar under garantitiden.

Total fakturerade belopp Garanti tid
Från 0 Kr - 1 000 000 kr 1 år
Från 1 000 001 Kr - 5 000 000 kr 2 år
Från 5 000 001 Kr - 10 000 000 kr 4 år
Från 10 000 001 Kr - 100 000 000 kr 5 år

Garantin gäller inte för fel i leveranser, produkter eller tjänster som vi (ITeGAMAX) inte är ansvariga för. Garantin gäller inte för ändringar i leveranser, produkter eller tjänster som vi (ITeGAMAX) inte har godkänt. Garantin gäller inte heller vid externa faktorer som negativt påverkar våra (ITeGAMAXs) leveranser, produkter eller tjänster.

BLI KUND HOS OSS IDAG!

Bli kund hos oss och få tillgång till våra produkter och tjänster som effektivt möter dina krav och behov.

Skicka ett mail till oss. Berätta gärna vad du vill ha hjälp med.
E-postadress: sales@itegamax.se

Digitalisering

RELATED PAGES

BLI PARTNER

Vi erbjuder ett partnerskap där du kan generera intäkter genom att hjälpa dina kunder att effektivisera sitt IT-landskap, automatisera delar av sin verksamhet och minska kostnaderna.